Prezentace produktů nebo služeb

Každý výrobek nebo služba jsou v e-shopu prezentovány se základními informacemi a dalšími informacemi: název výrobku, obrázek, stručný popis, delší popis, doplňující informace (barva, velikost, složení, návod na údržbu atd.), cena a možnost ohodnotit výrobek. Chcete-li vybraný produkt přidat do košíku, klikněte na produkt a na tlačítko “přidat do košíku”.

Nákupní košík

Nákupní košík plní stejnou roli jako nákupní košík v obchodě, ukládá vybrané položky a zobrazuje jejich počet. Obsah košíku si můžete kdykoli prohlédnout a vybrané položky přidat nebo odebrat. Můžete změnit množství vybraných produktů a stisknutím tlačítka “přepočítat množství” se celková hodnota nákupu přepočítá podle změněného množství. Položky můžete z košíku kdykoli odebrat stisknutím tlačítka “odebrat (červené X)”.

Postup nákupu

Pokud jste si jisti, že chcete zakoupit produkty, které máte v košíku, klikněte na tlačítko “objednat”. Systém vás přesměruje na formulář, kde můžete zadat požadované informace. Po zadání údajů a dodací adresy je potvrďte kliknutím na tlačítko “další krok”. Systém vás přesměruje na formulář, kde si vyberete způsob platby a doručení.

Dodávka

Všechny produkty skladem (uvedené u každého produktu) jsou odeslány do 1 – 3 pracovních dnů po obdržení objednávky! V sobotu, neděli a ve svátek zboží neodesíláme. V případě zvláštních požadavků je uveďte do poznámky v dolní části objednávky. Veškeré informace získáte na telefonním čísle 064 288 499 nebo na e-mailové adrese [email protected].
Prodáváme a dodáváme do Slovinské republiky a Chorvatské republiky (nebo do všech zemí Evropské unie). Všechny smlouvy se uzavírají ve slovinštině pro slovinské občany a v angličtině pro ostatní občany EU.

Náklady na dodání

Zboží je zasíláno prostřednictvím společnosti GLS, se kterou máme uzavřenou smlouvu. Cena doručení je 2,99 € (včetně DPH) a při nákupu nad 30 € je doručení zdarma.

Ceny a DPH

Ceny v internetovém obchodě jsou uvedeny v eurech. Online ceny platí pro všechny členy internetového obchodu www.vezalke.si. Registrací v našem internetovém obchodě se stanete členem klubu www.vezalke.si. Běžná cena je cena pro neregistrované uživatele. Ceny již zahrnují 22% nebo 9,5% DPH.
Ceny jsou garantovány po dobu trvání objednávky a mohou se denně měnit.

Ochrana údajů a důvěrnost

Chápeme, že soukromí zákazníků na webových stránkách je velmi důležité. Poskytujeme vám 100% ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Společnost MSBIT d.o.o. potřebuje některé vaše osobní údaje, aby mohla správně dokončit vaši objednávku. Všechny informace jsou důvěrné a nikdy je nepředáváme třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy souhlasíte s tím, že vaše údaje můžeme ukládat a používat pro interní archivační a statistické účely. Správce internetového obchodu www.vezalke.si bude vaše osobní údaje používat výhradně za účelem vyřízení objednávky (doručení, fakturace) a další nezbytné komunikace.

Odstoupení od smlouvy

Podle článku 43c PSCT má spotřebitel v případě smluv uzavřených na dálku nebo mimo obchodní prostory právo informovat podnik do 14 dnů o tom, že odstupuje od smlouvy, aniž by musel své rozhodnutí zdůvodňovat. Spotřebiteli přitom mohou být účtovány pouze náklady uvedené v čl. 43d odst. 7 tohoto zákona. V případě odstoupení od smlouvy vrátí společnost všechny přijaté platby okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.

Podnik vrátí spotřebiteli přijaté platby stejným platebním prostředkem, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nepožádal o použití jiného platebního prostředku a pokud mu v důsledku toho nevzniknou žádné náklady. Spotřebitel nemůže požadovat náhradu dodatečných nákladů, pokud si výslovně zvolil jiný druh přepravy než nákladově nejefektivnější standardní přepravu nabízenou společností.

V případě kupních smluv může obchodník zadržet vrácení přijatých plateb, dokud spotřebitel nepřevezme vrácené zboží nebo dokud spotřebitel nepředloží důkaz, že zboží odeslal zpět, pokud obchodník nenabídne spotřebiteli možnost převzít vrácené zboží sám.

Pokud spotřebitel zboží již obdržel a odstoupil od smlouvy, vrátí nebo předá je podniku nebo osobě pověřené podnikem k převzetí zboží neprodleně nebo nejpozději do 14 dnů od oznámení podle § 43c odst. 1 tohoto zákona, pokud podnik nenabídne, že vrácené zboží převezme sám. Má se za to, že spotřebitel vrátil zboží včas, pokud je odeslal před uplynutím 14denní lhůty pro vrácení. Zboží musí být nepoškozené, nenošené a v původním obalu.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na vrácení zboží.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí společnost všechny přijaté platby okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud je snížení hodnoty způsobeno jednáním, které není nezbytně nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Pouhá skutečnost, že se hodnota zboží snížila v důsledku chování spotřebitele, nemůže zbavit spotřebitele práva odstoupit od smlouvy a vrátit tak kupní cenu.

Věcná chyba

Spotřebitel může uplatnit svá práva podle zákona o vadách věci, pokud oznámí vadu prodávajícímu do dvou měsíců ode dne, kdy byla vada zjištěna. V oznámení o vadě musí spotřebitel vadu podrobněji popsat a dát prodávajícímu možnost věc zkontrolovat.

Spotřebitel může vadu oznámit prodávajícímu osobně, s potvrzením od prodávajícího, nebo zasláním do obchodu, kde věc koupil, nebo zástupci prodávajícího, se kterým spotřebitel uzavřel smlouvu. Prodávající neodpovídá za podstatné vady zboží, které se projeví po uplynutí dvou let od předání zboží.

Má se za to, že vada věci existovala již v době dodání, pokud se vyskytne v průběhu šesti měsíců od dodání. Práva spotřebitele podle odstavce 1 zaniknou uplynutím dvou let ode dne, kdy spotřebitel informoval prodávajícího o vadě věci.

Spotřebitel, který řádně oznámil prodávajícímu vadu, má právo požadovat, aby prodávající: odstranil vadu zboží nebo vrátil část zaplacené částky úměrnou vadě, nebo vyměnil vadné zboží za nové, bezvadné zboží, nebo vrátil zaplacenou částku.

Není-li existence vady zboží nebo nesprávnosti při poskytování služby sporná, musí podnik žádosti spotřebitele podle 37c a 38 vyhovět co nejdříve, nejpozději však do osmi dnů. Článek 5 tohoto zákona.

Je-li existence vady zboží nebo nesprávnosti služby sporná, musí společnost na žádost spotřebitele písemně odpovědět nejpozději do osmi dnů od jejího obdržení.

Záruka

Veškeré zboží v e-shopu je garantováno společností MSBIT d.o.o., Podpeč 8b, 1352 Preserje. Na všechny položky je poskytována jednoletá záruka. Záruka se vztahuje na drobné závady vzniklé opotřebením.

Záruka se nevztahuje na mechanické opotřebení a opotřebení způsobené nesprávným a neopatrným používáním a nesprávnou údržbou.

Stížnost

Pokud obdržíte zásilku, která byla při přepravě poškozena, neprodleně to nahlaste doručovací společnosti a informujte nás na adrese [email protected].
Pokud jste obdrželi nesprávný nebo vadný výrobek:
– Pošlete ji na naše náklady prostřednictvím pošty Slovinsko.
Výrobek vám vyměníme nebo vrátíme peníze. Náklady na zaslání náhradního výrobku nese společnost MSBIT Ltd.

Stížnosti a spory

Internetový obchod laces.si dodržuje platné právní předpisy na ochranu spotřebitele. Internetový obchod laces.si vynakládá veškeré úsilí, aby splnil svou povinnost zajistit účinný systém vyřizování reklamací. V případě problémů může kupující kontaktovat podavače na telefonním čísle 064 288 499 nebo e-mailem na adrese [email protected]. Stížnost je třeba zaslat e-mailem na adresu [email protected]. Postup podávání stížností je důvěrný.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Společnost MSBIT d.o.o. v souladu s právními normami neuznává žádného poskytovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jako příslušného k řešení spotřebitelského sporu, který může spotřebitel uplatnit podle zákona o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (dále jen “ZMSS”).

Pokud kupující/spotřebitel není spokojen s vyřešením stížnosti, může v souladu se zákonem o řešení spotřebitelských sporů (CDPSA) zahájit mimosoudní řešení konkrétního spotřebitelského sporu prostřednictvím evropské platformy pro řešení spotřebitelských sporů online (ODRRP). V souladu s MSBIT d.o.o. zveřejňuje také elektronický odkaz na evropský SRPS: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

Kupující se může rovněž rozhodnout podat žalobu u příslušného soudu v místě svého bydliště.

Informace na stránkách

Vyhrazujeme si právo na změny obsahu a dalších podmínek Všeobecných obchodních podmínek i Obchodních podmínek internetového obchodu. Chyby jsou možné a my za ně neneseme žádnou odpovědnost.

Platnost objednávky

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že souhlasí s našimi obchodními podmínkami! Kupující může od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud nemůžeme zaručit dodání zboží, můžeme od objednávky odstoupit. Kupující bude informován e-mailem nebo. telefon.

Náklady na používání komunikačního prostředku

Cena hovoru na číslo 064 288 499 bude účtována podle základního tarifu vašeho operátora.

Ochrana spotřebitele

Při prodeji dodržujeme zákon na ochranu spotřebitele. Přečtěte si, co říká zákon o ochraně spotřebitele o online prodeji .
Dodržujeme také zákon o elektronických tržních transakcích.

Adresa internetového obchodu

Společnost vlastní internetový obchod laces.si:

MSBIT d.o.o., Podpeč 8b, 1352 Preserje.
Registrační číslo: 8092478000
DIČ: SI44903499
Telefon: 00386 64 288 499
E-mail: [email protected]

Společnost byla zapsána do soudního rejstříku Okresního soudu v Lublani dne 17. listopadu 2017 pod číslem zápisu 2017/46030.

Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty.

Přejeme vám příjemné prohlížení našeho internetového obchodu a děkujeme za vaši důvěru!